1. این آزمون بر اساس غلط های املایی پر تکرار در انگلیسی طراحی شده است. Iran-duolingo.ir
این آزمون بر اساس غلط های املایی پر تکرار در انگلیسی طراحی شده است. Iran-duolingo.ir
English
Advanced
✏️✏️✏️آزمون های بیشتر در کانال: iranduolingo@
Description
31
Questions
10 sec
Per question
2:58
Average time
3.0
Contest Score
248
Participants