آزمون زبان انگلیسی - پایه دوازدهم - کلیه دروس
فارسی
Intermediate
آزمون شامل تمامی دروس پایه دوازدهم و تمامی مباحث کتاب درسی طرح شده است. این آزمون دارای توضیحات برای تمامی سوالات است. مدت پاسخگویی هر سوال 1دقیقه میباشد. موفق باشید و آزمون را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
Description
30
Questions
1 min
Per question
8:10
Average time
4.0
Contest Score
138
Participants
2 comments
Funny Lynx judge
This test may have a higher chance of receiving a reward. Nominated for:

Educational explanations. 👍 
Explanations cover why the correct answers are correct and why the wrong answers are wrong (when appropriate). E.g.: #q1, #q2, #q3
Dandy Dragon author
Thanks a lot :)
Take the quiz to leave a comment